Nâng cao chất lượng và công tác quản lý tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long - TuanChau Group


Nâng cao chất lượng và công tác quản lý tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 998/QĐ-UBND về Kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đến năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch là tập trung nâng cao chất lượng đội tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long cả về hình thức thiết kế, chất lượng dịch vụ, điều kiện kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ… nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và đáp ứng chất lượng dịch vụ tốt cho khách du lịch. Cùng với đó, việc nâng cấp, cải tạo cảng, bến, luồng phục vụ tàu du lịch được đầu tư.

Quảng Ninh quyết tâm nâng cao chất lượng đội tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Theo kế hoạch, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với tàu du lịch trên vịnh cũng được nâng cao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có tàu du lịch hoạt động ổn định và hiệu quả.

Theo Báo Quảng Ninh