Phà Tuần Châu – Cát Bà hoạt động trở lại

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh Covid – 19, từ ngày 1/4/2021 tuyến phà Tuần Châu – Cát Bà đã hoạt động trở lại bình thường đưa đón du khách đén với đảo Cát Bà Hải Phòng vả Tuần Châu, Hạ Long.